Stowarzyszenie Sportowo – Obronne „DRUH” im. Rotmistrza Witolda Pileckiego współorganizatorem tegorocznej edycji Festiwalu Oręża Polskiego w Janowie Lubelskim

W tym roku współorganizatorem Festiwalu Oręża Polskiego jest Stowarzyszenie Sportowo – Obronne ”DRUH” im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Janowie Lubelskim. Stowarzyszenie Sportowo – Obronne im. Rotmistrza Witolda Pileckiego jest to organizacja patriotyczno-wychowawcza o charakterze sportowo-obronnym i kolekcjonerskim, działa w zakresie krzewienia sportu strzeleckiego i strzeleckiej rekreacji, propagowania tradycji strzelectwa i Czytaj dalej…