W tym roku współorganizatorem Festiwalu Oręża Polskiego jest Stowarzyszenie Sportowo – Obronne ”DRUH” im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Janowie Lubelskim.

Stowarzyszenie Sportowo – Obronne im. Rotmistrza Witolda Pileckiego jest to organizacja patriotyczno-wychowawcza o charakterze sportowo-obronnym i kolekcjonerskim, działa w zakresie krzewienia sportu strzeleckiego i strzeleckiej rekreacji, propagowania tradycji strzelectwa i zrzeszania osób zajmujących się strzelectwem oraz kolekcjonerstwem.