Z radością przedstawiamy naszego współorganizatora tegorocznego festiwalu,🤔 a w zasadzie już go znacie, ponieważ już po raz kolejny jest nim Stowarzyszenie Sportowo-Obronne DRUH Janów Lubelski

👇

Stowarzyszenie Sportowo – Obronne im. Rotmistrza Witolda Pileckiego jest to organizacja patriotyczno-wychowawcza o charakterze sportowo-obronnym i kolekcjonerskim, działa w zakresie krzewienia sportu strzeleckiego i strzeleckiej rekreacji, propagowania tradycji strzelectwa i zrzeszania osób zajmujących się strzelectwem oraz kolekcjonerstwem.
#festiwalorezapolskiego
#stowarzyszeniesportowoobronnedruhjanowlubelski
#witoldpileckistowarzyszenie
#powiatjanowski

Kategorie: Aktualności