Kolejne nowe wieści. Jednym ze sponsorów Głównych Festiwalu Oręża Polskiego została Grupa SPP.
Dziękujemy!


Grupa SPP oferuje możliwość dzierżawy gruntu pod budowę farmy fotowoltaicznej na podstawie umowy dzierżawy, przeprowadza pełny proces deweloperski, tj. uzyskuje niezbędne pozwolenia/decyzje administracyjne do momentu uzyskania statusu „gotowy do budowy”, projektuje i tworzy funkcjonalne rozwiązania umożliwiające produkcję i efektywne wykorzystanie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Ma Polski kapitał, od 10 lat działała w branży OZE, w swoim dorobku ma już ponad 80 wybudowanych instalacji.

Kategorie: Aktualności